Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

dinsdag 5 juni 2018

Stem af op Jezelf! 17 juni SACRALE KLANKEN!

Stem af op je Zelf.

Zondag, 17 juni in de Soulcircle om 14.30 uur.

Sacred Sounds!Hoe stiller ik ben in mijzelf hoe zuiverder de klanken worden. Mijn stem is een draagvlak van bewustzijn, ik kan mezelf niet mooier voordoen dan dat ik ben. Dit is het mooie van de stem. De stem die zich in al zijn puurheid maar ook in emoties kan verwoorden. 

Op zondag 17 juni gaan we samen klinken zodat het hele lichaam gaat resoneren. We gaan naar ons hart en uiten dat in volle overtuiging dat het perfect is zoals het is. Ervaring met zingen is niet vereist, er is geen oordeel alleen maar de vreugde van het zingen.

De Sacred Sounds ontstaan door bepaalde klanken te zingen, je maakt concact met het kosmische bewustzijn en we resoneren samen als één veld.

Wanneer dit je aanspreekt geef je dan op via info@soulcircle.nl. Alleen na opgave kan je meedoen.

Mocht je individueel een sessie willen dan is dit ook altijd mogelijk een afspraak maken kan via morningstarr@gmx.com.

Zondag 17 juni in de Soulcircle, Damastberg 110 in Roosendaal. Van 14.30 tot 16.30 uur.

 
  

WELKOM!