Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

zondag 3 juni 2018

Zondag 22 juli, workshop Talking Stick maken.

 Talking Stick maken.


The talking stick......the Spirit of speaking and listening from the Heart!


Volgens oorspronkelijke inheemse tradities heeft de talking stick verschillende spirituele kwaliteiten; één ervan was het aanroepen van de geest van voorvaderen om hen te leiden in het nemen van besluiten en liefdevolle communicatie. De stok gaf alle leden die wilden spreken de kans en mogelijkheid dat hun ideeën werden gehoord. Alle leden in de cirkel waren gelijkwaardig.

De talking stick werd gebruikt door verschillende Native Indianenstammen om op deze manier te luisteren en te spreken met aandacht voor alle deelnemers binnen de heilige cirkel.Nog steeds wordt de talking stick als gereedschap/instrument gebruikt bij vele ceremonies en rituelen...en dat al eeuwenlang...

Elke talking stick is "heilig" en is, net als wij mensen, onderweg. Vandaag laten we nieuwe talking sticks "geboren worden" en laten we hen aan hun eigen heilige reis beginnen.

De workshop wordt gegeven door Sacha in Centrum Spiritual Balance
Boompjestraat 27 in Strijen.
Aanvang 10.30 - 16.00 uur.
Donatie is 50 euro.

Meedoen aan de workshop kan na aanmelding bij info@spiritualbalance.nl. 

WELKOM!


The Talking Stick has been used for centuries by many tribes as a way listen and speak with attention to al the members in the sacred circle.
Many great indigenous  tradition around the world used the talking stick  as a tool in ceremonies for centuries

According to the indigenous  tradition, the stick was imbued with spiritual qualities, that called up the spirit of their ancestors to guide them in making good decisions  and loving communication. The stick ensured that all members, who wished to speak, had their ideas heard. All members of the circle were valued equally…

Some more information will be given when you want to sign up for this day.
 
In this Gathering will we come together to create talking sticks that we can use in our own way. 
Every talking stick are sacred and are on a journey so this day we will together give birth new talking sticks and send them on there way.
If you already have a talking stick you are also welcome to this circle.
There will practical work ,prayers, sharing, moments of silence, stillness, initiation into the talking stick holder, and anything you want to bring into the circle.
 
WELCOME!