Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

maandag 6 augustus 2018

Summercamp Gilleleje and silent retraite with Nukunu.

Het was weer een prachtige ervaring om het Summercamp evenement en de silent retraite daarna mee te mogen maken. Om zo in dit prachtige veld te vertoeven wat zo normaal is. Zo zou het altijd moeten zijn. Weg van de vele gedachten, in de stilte, in satsang bij elkaar komen en geprikkeld worden door de dharma talks.

Mantra's spelen en meditaties met klankschalen verzorgen.


Sacha verzorgde iedere ochtend om 7.00 uur het zingen van de Gayatri Mantra. De dagen werden gevuld  met Dharmatalks, workshops, heerlijk zwemmen in de zee, seva opdrachten, Satsang, mantra zingen, Self inquiries, meditaties en het zitten in de stilte. Dankbaar om er weer onderdeel van te mogen zijn.

It was again a beautiful experience to join in, in the Summercamp and the Silent Retraite. To be in this beautiful field what is so normal. It should be always like this! Away from the many thoughts, into the silence, coming together in satsang and prickled by the Dharma talks.
Playing mantra and giving meditations with singing bowls.

Sacha was singing every morning with the sanga the Gayatri Mantra. The days were filled with Dharmatalks, workshops, swimming in the sea, seva assignments, Satsang, singing mantra, self inquiries, meditations and sitting in the silence. Grateful to be again part of this beautiful days!

Irene Sweet Medicine.