Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

maandag 18 juni 2018

Summer Camp in Gilleleje.

Summer Camp in Gilleleje

Location: Gilleleije, Denmark
Begins: 10:00, July 25th, 2018
Ends: 17:00, July 29th, 2018
Ticket: 400 DKK Pr.Day incl. Food/acc
Venue: Matter of the Heart Center, Gilleleje
Address: "Matter of the heart center" Lerager 14, 3250 Gilleleje, Denmark
How to apply: Email to Nukunu: nukunu.youarethat@gmail.com

The Summer Camp is always a joy. Meeting  and and sharing with friends.
There will also be Dharmatalks, Satsangs and small workshop in Breathing, Relationship, Massage, Associated Inquiry and others..
Sacha and Irene will play bajans so we can go high on Chanting.
This year there will be the possibility to stay on for another 3 days and meditate. When we have been social it is easy to go deeper into our self. You can sleep in the outhouses or in tents.

dinsdag 5 juni 2018

Stem af op Jezelf! 17 juni SACRALE KLANKEN!

Stem af op je Zelf.

Zondag, 17 juni in de Soulcircle om 14.30 uur.

Sacred Sounds!Hoe stiller ik ben in mijzelf hoe zuiverder de klanken worden. Mijn stem is een draagvlak van bewustzijn, ik kan mezelf niet mooier voordoen dan dat ik ben. Dit is het mooie van de stem. De stem die zich in al zijn puurheid maar ook in emoties kan verwoorden. 

Op zondag 17 juni gaan we samen klinken zodat het hele lichaam gaat resoneren. We gaan naar ons hart en uiten dat in volle overtuiging dat het perfect is zoals het is. Ervaring met zingen is niet vereist, er is geen oordeel alleen maar de vreugde van het zingen.

De Sacred Sounds ontstaan door bepaalde klanken te zingen, je maakt concact met het kosmische bewustzijn en we resoneren samen als één veld.

Wanneer dit je aanspreekt geef je dan op via info@soulcircle.nl. Alleen na opgave kan je meedoen.

Mocht je individueel een sessie willen dan is dit ook altijd mogelijk een afspraak maken kan via morningstarr@gmx.com.

Zondag 17 juni in de Soulcircle, Damastberg 110 in Roosendaal. Van 14.30 tot 16.30 uur.

 
  

WELKOM!zondag 3 juni 2018

Zondag 22 juli, workshop Talking Stick maken.

 Talking Stick maken.


The talking stick......the Spirit of speaking and listening from the Heart!


Volgens oorspronkelijke inheemse tradities heeft de talking stick verschillende spirituele kwaliteiten; één ervan was het aanroepen van de geest van voorvaderen om hen te leiden in het nemen van besluiten en liefdevolle communicatie. De stok gaf alle leden die wilden spreken de kans en mogelijkheid dat hun ideeën werden gehoord. Alle leden in de cirkel waren gelijkwaardig.

De talking stick werd gebruikt door verschillende Native Indianenstammen om op deze manier te luisteren en te spreken met aandacht voor alle deelnemers binnen de heilige cirkel.Nog steeds wordt de talking stick als gereedschap/instrument gebruikt bij vele ceremonies en rituelen...en dat al eeuwenlang...

Elke talking stick is "heilig" en is, net als wij mensen, onderweg. Vandaag laten we nieuwe talking sticks "geboren worden" en laten we hen aan hun eigen heilige reis beginnen.

De workshop wordt gegeven door Sacha in Centrum Spiritual Balance
Boompjestraat 27 in Strijen.
Aanvang 10.30 - 16.00 uur.
Donatie is 50 euro.

Meedoen aan de workshop kan na aanmelding bij info@spiritualbalance.nl. 

WELKOM!


The Talking Stick has been used for centuries by many tribes as a way listen and speak with attention to al the members in the sacred circle.
Many great indigenous  tradition around the world used the talking stick  as a tool in ceremonies for centuries

According to the indigenous  tradition, the stick was imbued with spiritual qualities, that called up the spirit of their ancestors to guide them in making good decisions  and loving communication. The stick ensured that all members, who wished to speak, had their ideas heard. All members of the circle were valued equally…

Some more information will be given when you want to sign up for this day.
 
In this Gathering will we come together to create talking sticks that we can use in our own way. 
Every talking stick are sacred and are on a journey so this day we will together give birth new talking sticks and send them on there way.
If you already have a talking stick you are also welcome to this circle.
There will practical work ,prayers, sharing, moments of silence, stillness, initiation into the talking stick holder, and anything you want to bring into the circle.
 
WELCOME!

donderdag 22 februari 2018

Gayatri Mantra! Nu ook iedere maand in Centrum Spiritual Balance in Strijen.

Gayatri meditatie en Arti.

Maandelijks in Centrum Spiritual Balance in Strijen.

Donderdag, 21 juni om 20.00 uur.

 OM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARENYAM
BHARGO DEVASYA DHIMAHI
DHIYO YO NAHA PRACHODAYATVertaling: Door alle lagen van ervaring heen is dat
de ware aard die het bestaan verlicht, het Allerhoogste Ene.
Moge alle wezens door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van verlicht bewustzijn gewaarworden.

OHM 


 


 

I Juggle with my eyes closed.


maandag 29 januari 2018

De dag na de middag van 28 januari.

Gisterenmiddag voor het eerst samengewerkt met Amudra en Menor en wat een heerlijke middag is het geworden.
Een stroom van energie kwam er los en verwarmde alle lichamen maar ook alle harten.
Het is een heerlijke combinatie van eerst Kundalini Yoga ervaren en nadien de Soulsounding.
Heel erg dankbaar voor deze middag!
Hieronder een kleine impressie met foto's.
Op dinsdag 13 februari geef ik dezelfde stembijeenkomst als op deze middag, in de Boeddhaboom in Hellevoetsluis. Aanvang 19.30 uur.foto's Amudra en Menor.

Yesterday I worked for the first time together with Amudra and Menor and what a lovely afternoon it was.
A flow of enery was released and warmed up all the bodies but also the hearts.
It is wonderfull first to experience the Kundalini Yoga and then go further with the Soulsounding.
Very greatfull for this afternoon!


dinsdag 23 januari 2018

New song! I am free.

Soms ontstaat er ineens een nieuwe song. Zo ook deze: I am free.
Tekst en muziek: Sacha en Irene.
Gitaar en Native American Flute.


Sometimes a new song is born. Like this one: I am free.
Lyrics and Music: Sacha and Irene.
Guitaar and Native American Flute.

woensdag 17 januari 2018

Ik spring en zie een andere wereld/ I jump and see the world different.


Tijdens mijn tijd in India, maakte ik tekeningetjes terwijl ik vaak in mijn kamer in de Ashram verbleef. Het tekenen is een meditatief gebeuren, ik weet niet altijd wat er ontstaat. Er ontstonden grappige figuurtjes en iedere dag maakt ik aantekeningen in mijn dagboek en een tekeningetje erbij. Ik doe dit nog steeds en het maakt de aantekeningen heel beeldend.
Van sommige heb ik kaarten gemaakt en ik wil ze nu hier delen op mijn blog.

During my stay in India, I made drawings, while I was offen in my room in the Ashram. This drawing happend in a medative state and I never know what the result is. They where funny figures and every day I made notes en with that a little drawing.
Till this day I am still doing this en it makes the notes very imaginitive.
Some of the drawing I made into cards en I like to share them on my blog.

Irene.

woensdag 15 november 2017

Zingen en Klankmeditatie.

Het samen zingen met Amudra en Menor heeft zeker weer een bepaalde creativiteit in mij wakker gemaakt.

Het is zo heerlijk om te zingen en het bevrijd zoveel. Geen tijd meer om na te denken, je gaat in de stilte. Endorfinen worden aangemaakt die je een gelukszalig gevoel geven. En je voelt je gewoon goed!

In het verleden heb ik een aantal jaren Sacrale Klanken verzorgd, dit was het zingen van klanken en ook komen tot jouw eigen hartelied.
Daarna werd het: het ontwaken van de diamant! Want dit is toch wat er eigenlijk gebeurd. Nu hou ik er ook van om klankmeditaties te geven en toen dacht ik: "waarom deze niet combineren?"

Dus dat ga ik doen eerst zingen, je stem losmaken en je helemaal door laten klinken en daarna heerlijk ontspannen op een matrasje en de klanken van klankschalen, Nada Tarangini, de fluit en stem nog meer op je laten inwerken.

Toen ik het bedacht werd ik er blij van en dat is meestal een goed teken!


Dit ga ik in mijn eigen huis organiseren. Ik zal je laten weten via mijn blog wanneer dit is.

Irene.


The singing together with Amudra en Menor woke up some creativity.

It is so nice to sing and it makes free. No time to think, you disappear into the silence. Endorfines are made that give you a happy feeling.
And you just feel good!

Years ago I organized Sacred Sounds, this was the singing of sounds and let your own heart sing. The song of your heart.
After that: the waking up of the diamond"! Because is really happening. But I also like to give sound meditations, so I was thinking: why not combine these two.

So that is what I am going to do, Some techniques, sounding through, after that relaxation on a mattress and let the sounds of the singing bowls, the Nada Tarangini, the flute en the voice doing its work even further more.

When I thought about that it made me happy and that is a very good sign!


I am going to organize this at may home. On my blog I will let you no when.

Irene.


zaterdag 21 oktober 2017

Klanken zingen/Singing sounds.

Sacrale Klanken

🙏

Wat is samen zingen toch heerlijk en stimulerend! Het denken stopt en er is alleen maar zijn. Deze week samen met lieve vrienden Amudra en Menor gezongen. Zij wilde wat meer inspiratie op het zanggebied en ik wilde weer geïnspireerd worden om weer deze workshop te geven.

Wat een heerlijk avond werd het met technieken voor de ademhaling, warming-up van de stem waarbij er veel plezier vrij kwam. Het zingen van de klanken van de chakra's, het chanten met de sjamanen drum en nog veel meer! Wat een energie kwam er vrij en wat was het fijn om dit met elkaar te delen.

Ik werd weer wakker in het moment met het weten dit is toch echt mijn weg!

In Kiev mocht ik ook weer mogelijkheden met mijn stem ontdekken en het blijft een ontdekkingsreis.


Voor meer informatie over Amudra en Menor zie hun website: 
www.awakening-gatherings.com

                                                          Irene. 

Sacred Sounds

🙏 

Singing together is much fun to do and stimulating. It stops the thinking and there is only to be.This week I sang together with my dear friends Amudra en Menor. They wanted to have more inspiration in the singing aria and I wanted to have more inspiration to give the workshop about singing again. 

It became a lovely evening with techniques for the breathing, the warming-up of the voice where we had much fun. The singing of the sounds of the chakras, the chanting with the shamanic drum and much more! A lot of energy came free and it was very fine to share this with each other.

I woke up in the moment and really knew this is my path!

The last time in Kiev I also discovered more possibilities with the voice again and it keeps on going. I am also very happy that I can share this in the next dreamconcert in the Yoga Center "De Zonnegroet"in Venlo on the 28th of October.

For more information about Amudra and Menor look on their website: www.awakening-gathering.com. 
                                                                                             Irene.
 

donderdag 14 september 2017