Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

maandag 18 februari 2019

Vrijdag 22 februari, Stembevrijding in Brouwershaven!

Hoe stiller ik ben in mijzelf hoe zuiverder de klanken worden.
 Mijn stem is een draagvlak van bewustzijn, ik kan mezelf niet mooier voordoen dan dat ik ben. Dit is het mooie van de stem.
  De stem die zich in al zijn puurheid maar ook in emoties kan verwoorden.
 
Op vrijdag 22 februari gaan we samen klinken zodat het hele lichaam gaat resoneren. We gaan naar ons hart en uiten dat in volle overtuiging dat het perfect is zoals het is. Ervaring met zingen is niet vereist, er is geen oordeel alleen maar de vreugde van het zingen.
 
De Sacred Sounds ontstaan door bepaalde klanken te zingen, je maakt concact met het kosmische bewustzijn en we resoneren samen als één veld.
 
Via de drum maken we contact met Moeder Aarde, de dankbaarheid mag stromen en de klanken die ontstaan zijn een geschenk.

Wil je een avond als dit meemaken dan kan je jezelf opgeven via email lachendemaan@gmx.us.
 
De donatie bedraagt 12,50 euro.
Doe makkelijk zittende kleding aan en neem een flesje water mee.

Van harte welkom!

Irene Sweet Medicine.
de avond vindt plaats in : Yogacentrum "Be Happy"
Kerkplein 1 in Brouwershaven 
Inloop vanaf 19.30 uur. Het begint om 20.00 uur.

zondag 17 februari 2019

Zingen vanuit je hart op woensdag 6 maart om 20.00 uur.

 

  Zingen vanuit het Hart

woensdag, 6 maart

om 20.00 uur

Molendijk 1a in Kortgene

Donatie 5 euro

Na afloop is er tijd voor thee en iets lekkers.

 

Neem warme sokken en een extra kussen mee zodat je comfortabel kunt zitten.

 

Opgeven kan via morningstarr@gmx.com

 

Zing je mee?

 

Welkom!

zondag 27 januari 2019

Individuele sessies, dankbaar!/Individuel sessions, grateful!

Het moment waarop ik heb gekozen om mij weer helemaal op het zingen toe te leggen komen er steeds meer vragen voor individuele sessies.
Wat een dankbaarheid dat ik deze mag en kan geven. Een ideale plek waar ik woon, geeft de ruimte en de mogelijkheid om heerlijk je stem te kunnen gebruiken. Niet alleen je stem maar ook de drum en andere muziek instrumenten waar niemand "last" van je heeft.

Iedere sessie is ook weer anders, dit ligt helemaal aan de persoon die komt. Ik vraag vaak wat er nodig is en voor de rest volg ik mijn gevoel. Het worden altijd prachtige sessies die ook mij veel geven. 

Het doorzingen van de chakra's brengt het lichaam en de geest in een bepaalde staat. Het terugkeren naar je hart en van daar uit de klanken laten komen.Het lied van de Ziel! Het bewegen en zingen met de drum, geen schroom meer ondervinden maar heerlijk daar zijn,  jouw volledige zelf!

Wat voel ik met dankbaar dat ik dit mag en kan doen. Ik zie levens veranderen nadat de stem is vrij geworden en het leven in vrijheid wordt ervaren. Alsof nu alle puzzelstukjes in elkaar mogen passen.

The moment that I choose to work with my voice completely, a demand is rising for individual sessions.
What a pleasure that I can give and that I am aloud to give it. This place were I live is ideal, I have space to work with the voice. Not only the voice but also the shamanic drum and other musicale instruments without "bothering"anyone.

Every session is different again, it is related to the person that comes. I often ask what they need and further down the road I just listening to my feeling. It always become beautiful sessions that also is giving me much.

The singing of the chakra's gives already a physical resonance in the body. The returning to the heart and from there see what sounds are arising. I see lives chance after they liberated the voice and a life in freedom is experienced. As if all the peaces of the puzzle are suddenly fitting.
Klaar voor de sessie/Ready for the session.Na de sessie./After de session.


Irene Sweet Medicine.
maandag 6 augustus 2018

Summercamp Gilleleje and silent retraite with Nukunu.

Het was weer een prachtige ervaring om het Summercamp evenement en de silent retraite daarna mee te mogen maken. Om zo in dit prachtige veld te vertoeven wat zo normaal is. Zo zou het altijd moeten zijn. Weg van de vele gedachten, in de stilte, in satsang bij elkaar komen en geprikkeld worden door de dharma talks.

Mantra's spelen en meditaties met klankschalen verzorgen.


Sacha verzorgde iedere ochtend om 7.00 uur het zingen van de Gayatri Mantra. De dagen werden gevuld  met Dharmatalks, workshops, heerlijk zwemmen in de zee, seva opdrachten, Satsang, mantra zingen, Self inquiries, meditaties en het zitten in de stilte. Dankbaar om er weer onderdeel van te mogen zijn.

It was again a beautiful experience to join in, in the Summercamp and the Silent Retraite. To be in this beautiful field what is so normal. It should be always like this! Away from the many thoughts, into the silence, coming together in satsang and prickled by the Dharma talks.
Playing mantra and giving meditations with singing bowls.

Sacha was singing every morning with the sanga the Gayatri Mantra. The days were filled with Dharmatalks, workshops, swimming in the sea, seva assignments, Satsang, singing mantra, self inquiries, meditations and sitting in the silence. Grateful to be again part of this beautiful days!

Irene Sweet Medicine.donderdag 28 juni 2018

Meeting your SoulSister.

Hoe vaak gebeurt het dat je daadwerkelijk jouw SoulSister ontmoet?


Gisteren met een aantal mooie mensen een prachtige vuurceremonie gedaan voor het helen van Moeder Aarde, het helen van het water en het helen van de lucht.
De vuurceremonie was op uitnodiging en werd door Sacha geleid. Een krachtige vuurceremonie waarbij tijdens het zingen van de Gayatri Mantra een groep van Waterjuffers boven de vijver samen kwamen.Marisela was uitgenodigd om the Water Blessing Song te zingen en het mooie nummer Mother I feel you under my feet. 
Tijdens onze ontmoeting voelde ik een grote verbondenheid met haar terwijl we elkaar nog maar kort van te voren hadden ontmoet. Ik kreeg koude rilling na koude rilling en mijn ogen vulde zich met tranen.  Ik stond oog in oog met een andere jongere jij. Toen daarna een vrouw naar ons toekwam die zei: dat onze energie zo in elkaar overvloeide, kon ik alleen maar zeggen wij zijn hetzelfde.Hieronder de opname van een gedeelte van The Water Blessing Song met Marisela.

You Tube --    Marisela "She Confidential" (OFFICIAL VIDEO CLIP)How often does it happen that you meet your SoulSister?

Yesterday on invitation Sacha was leading a fire ceremony for the healing of Mother Earth, the healing of the Water and the healing of the Air. Some beautiful people were attending the ceremony. It was a very powerful ceremony and during the singing of the Gayatri Mantra a flock of dragonflies came together above the pond.
Marisela was invited to sing the Water Blessing Song and the beautiful song Mother I feel you under my feet.

During my meting with her I felt a deep connection and I got cold chill after cold chill and tears came into my eyes. I stood face to face with a younger you. When a woman came towards us and said: the energy is flowing over from one to another there is no difference, I could only say: we are the same!

Thanks for the pictures: Ron Prins, Marisela en Rita Pulmans.

maandag 25 juni 2018

Vrij zingen op de eerste woensdag van maand vanaf September.

In augustus is er geen mantra zingen!

Met ingang van september gaat het veranderen en stopt het mantrazingen en wordt er doorgegaan met zingen maar dan met vanuit het hart.

We zullen klanken gaan zingen en daarna komen tot het hartelied waarbij we samen gaan resoneren.

De donatie blijft 5 euro en de aanvang blijft hetzelfde van 20.00 tot 22.00 uur en na afloop is er natuurlijk weer tijd voor thee en iets lekkers.

 

  Mijn ruimte is niet zo groot dus als je wilt komen, laat het even aan mij weten. Ik kijk er naar uit om samen te zingen en de klanken van het hart te laten stromen.

Ervaring met zingen is niet vereist en ook als je denkt, ik kan niet zingen kom dan zeker!

Mij informeren dat je komt kan via morningstarr@gmx.com.

Lieve groet, Irene.

dinsdag 5 juni 2018

Stem af op Jezelf! 17 juni SACRALE KLANKEN!

Stem af op je Zelf.

Zondag, 17 juni in de Soulcircle om 14.30 uur.

Sacred Sounds!Hoe stiller ik ben in mijzelf hoe zuiverder de klanken worden. Mijn stem is een draagvlak van bewustzijn, ik kan mezelf niet mooier voordoen dan dat ik ben. Dit is het mooie van de stem. De stem die zich in al zijn puurheid maar ook in emoties kan verwoorden. 

Op zondag 17 juni gaan we samen klinken zodat het hele lichaam gaat resoneren. We gaan naar ons hart en uiten dat in volle overtuiging dat het perfect is zoals het is. Ervaring met zingen is niet vereist, er is geen oordeel alleen maar de vreugde van het zingen.

De Sacred Sounds ontstaan door bepaalde klanken te zingen, je maakt concact met het kosmische bewustzijn en we resoneren samen als één veld.

Wanneer dit je aanspreekt geef je dan op via info@soulcircle.nl. Alleen na opgave kan je meedoen.

Mocht je individueel een sessie willen dan is dit ook altijd mogelijk een afspraak maken kan via morningstarr@gmx.com.

Zondag 17 juni in de Soulcircle, Damastberg 110 in Roosendaal. Van 14.30 tot 16.30 uur.

 
  

WELKOM!maandag 29 januari 2018

De dag na de middag van 28 januari.

Gisterenmiddag voor het eerst samengewerkt met Amudra en Menor en wat een heerlijke middag is het geworden.
Een stroom van energie kwam er los en verwarmde alle lichamen maar ook alle harten.
Het is een heerlijke combinatie van eerst Kundalini Yoga ervaren en nadien de Soulsounding.
Heel erg dankbaar voor deze middag!
Hieronder een kleine impressie met foto's.
Op dinsdag 13 februari geef ik dezelfde stembijeenkomst als op deze middag, in de Boeddhaboom in Hellevoetsluis. Aanvang 19.30 uur.foto's Amudra en Menor.

Yesterday I worked for the first time together with Amudra and Menor and what a lovely afternoon it was.
A flow of enery was released and warmed up all the bodies but also the hearts.
It is wonderfull first to experience the Kundalini Yoga and then go further with the Soulsounding.
Very greatfull for this afternoon!


dinsdag 23 januari 2018

New song! I am free.

Soms ontstaat er ineens een nieuwe song. Zo ook deze: I am free.
Tekst en muziek: Sacha en Irene.
Gitaar en Native American Flute.


Sometimes a new song is born. Like this one: I am free.
Lyrics and Music: Sacha and Irene.
Guitaar and Native American Flute.

woensdag 17 januari 2018

Ik spring en zie een andere wereld/ I jump and see the world different.


Tijdens mijn tijd in India, maakte ik tekeningetjes terwijl ik vaak in mijn kamer in de Ashram verbleef. Het tekenen is een meditatief gebeuren, ik weet niet altijd wat er ontstaat. Er ontstonden grappige figuurtjes en iedere dag maakt ik aantekeningen in mijn dagboek en een tekeningetje erbij. Ik doe dit nog steeds en het maakt de aantekeningen heel beeldend.
Van sommige heb ik kaarten gemaakt en ik wil ze nu hier delen op mijn blog.

During my stay in India, I made drawings, while I was offen in my room in the Ashram. This drawing happend in a medative state and I never know what the result is. They where funny figures and every day I made notes en with that a little drawing.
Till this day I am still doing this en it makes the notes very imaginitive.
Some of the drawing I made into cards en I like to share them on my blog.

Irene.