Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

woensdag 4 maart 2015

Langzaam, langzaam.Langzaam, langzaam heb ik het gevoel weer een beetje terug te keren in de wereld. Eind november in 2014 kreeg ik een herseninfarct. Een proces van revalidatie brak aan. Mijn stem mijn grootste bezit was haar melodielijn kwijtgeraakt. Het praten ging moeilijk en van het zingen was niets meer over. Ik ben dankbaar dat de juiste mensen op mijn pad zijn gekomen, die me onvoorwaardelijk hebben gesteund en niet in het drama gingen zitten.
Ik kan nu waarlijk zeggen dat het herseninfarct een groot cadeau is geweest, wat me veel gebracht heeft. De ballast is verdwenen en mijn gevoel is nog nooit zo intens geweest.
Ook langzaam, langzaam, ga ik weer toewerken naar het maken van muziek en laat me verrassen door het leven zelf. Alles is anders.


Slowly, slowly, I have the feeling to return in the world again. At the end of November 2014, I had a stroke. A process of revalidation was occuring. My voice, my greatest possesion had lost her melodieline. Talking was difficult and the singing was completly gone. I am very gratefull that the right people came on my pathway, who supported me uncondionally and didn't go into the drama. I can trully say now that this stroke was a great gift and brought me so much. The cluttering in my mind has gone and never were my feelings so intence.
Also slowly, slowly, I am making music again en let myself be surprised by life it self. Everything is different.