Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

woensdag 29 december 2010

Fluitconcert

      

 


4 januari 2011


FIREMOMENT 
Calling the tribe.

THE CALLING

Op mijn 20e ben ik begonnen met het spelen van dwarsfluit. Daarvoor heb ik natuurlijk blokfluit gespeeld maar mijn droom ging uit naar een dwarsfluit. Van mijn eerst verdiende geld heb ik er dan ook één gekocht en ik ben op les gegaan. Circa een jaar of 8 heb ik les gehad in klassieke muziek. Een uitdaging om alles in de juiste maat te spelen! In 1996 werd ik gevraagd om te komen spelen binnen een groep die alleen met klanken werkt. Dit was een hele uitdaging omdat ik niet zonder bladmuziek kon spelen. Na het steeds meer ervaring op doen en het spelen in een Ierse Muziekgroep is dit het liefste wat ik nu doe. Spelen vanuit het hart. In 2003 heb ik samen met een aantal Nada Naga leden een reis ondernomen naar Amerika. Toen we samen speelden met het Wereld Meditatie Ensemble werd mij gevraagd de Native American Flute te spelen. Alhoewel ik nog nooit op zo'n fluit had gespeeld was het alsof ik de fluit kende. Een elder van de Chinook tribe kwam naar mij toe en zei dat zij nog les konden nemen bij mij omdat ik speelde als een Native American. Kort daarop ben ik geadopteerd door de stam en kreeg de naam Sweet Medicine. Inmiddels speel ik op verschillende fluiten waarvan de Native American Flutes wel mijn voorkeur hebben. 

Jezelf leegmaken en je adem door de fluit te laten gaan. Je vingers spelen dan de juiste noten. Dit is de eenheid met de bron!


WAITING FOR THE HORSESThey are here.

 On my 20th I began with playing the flute. When I was a child I played the recording but my dream was always to play the flute. I had collected my first pay from my job and I immediately bought one and I took some lessons. Almost 8 years I had lessons in Classical Music. A challenge to play everything in the right beat. In 1996 I was being asked to play in a group that only works with sounds. This was the real challenge because I couldn't play without sheet music. During the time I got more and more experience en I also played in a Irish Musical group and I love doing this. Play from the heart. In 2003 I've made together with a couple of members of the group Nada Naga a journey to and through America. When we were asked to play together with the World Meditation Ensemble, I was asked to play the Native American Flute. Although I never had played on such a flute, it seemed as if I knew the flute. One elder of the Chinook tribe came to me and said that I played like a Native American and that I could give them lessons. Shortly after that I was adopted by the tribe and got the name: Sweet Medicine. These days I play on different flutes but my most favorites are the Native American Flutes.

Empty yourself and let your breath go through the flute. Your fingers are playing then the right notes. This is oneness with the source!