Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

donderdag 30 december 2010

Soundhealing.


Soundhealing en Mantra concerten.

De kern van deze ontmoeting is te waarnemen dat alles levend is en verbonden in een altijd veranderend web van het leven. We bewegen in de gewijde ruimte van klanken en mantra's en komen tot een open ruimte van liefde en heling in onze harten en een gevoel van thuiskomen, heling en herwinnen van je kracht.
In het mantra zingen zal er ook een moment zijn waar de stilte zijn natuurlijke plaats inneemt en dat geeft een moment van innerlijke stilte en rust.
Neem een matje, kussentje of deken mee, zodat je ook heerlijk kan ontspannen gaan liggen of zitten.

Irene Brakman werkt al zo'n 20 jaar met klank- en muziekinstrumenten. Zij heeft vele jaren concerten gegeven in het binnen- en buiteland

Opgave en informatie bij Irene Brakman, tel. 00316-11120650
email: morningstarr@gmx.com


The core of this meeting is to see that everything is a live and connected in a always changing web of life. We move ourselves in the sacred space of sounds and mantra's and we come to an open space of love and healing in our hearts and a feeling of coming home, healing and regaining of your inner force.
In the mantra singing are also moments of silence and that is giving stillness and inner peace.
I advice you to take a blanket or pillow with you, so you can lay down comfortable.

Irene Brakman is working with sound- and music instruments for over 20  years. She has given many concerts in this country and a broad.