Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

maandag 1 oktober 2012

India.


Tijdens mijn reis in India werd mijn fluit gezegend door zijne Heiligheid de Sakya Trinzin. Dankbaarheid!

During my voyage in  India my flute was blessed by his Holiness the Sakya Trinzin.
Gratitude!
His holiness the Sakya Trinzin.