Irene Brakman


Soundhealing;
Mantra zingen;
Workshop Klank Zingen/Stembevrijding;
Intuïtieve Kunst/ Intuitive Art;
Verhalen/Tales;
Voorstellingen met muziek en zang/ Performances with music and singing.
Informatie: Morningstarr@gmx.com

zondag 27 januari 2019

Individuele sessies, dankbaar!/Individuel sessions, grateful!

Het moment waarop ik heb gekozen om mij weer helemaal op het zingen toe te leggen komen er steeds meer vragen voor individuele sessies.
Wat een dankbaarheid dat ik deze mag en kan geven. Een ideale plek waar ik woon, geeft de ruimte en de mogelijkheid om heerlijk je stem te kunnen gebruiken. Niet alleen je stem maar ook de drum en andere muziek instrumenten waar niemand "last" van je heeft.

Iedere sessie is ook weer anders, dit ligt helemaal aan de persoon die komt. Ik vraag vaak wat er nodig is en voor de rest volg ik mijn gevoel. Het worden altijd prachtige sessies die ook mij veel geven. 

Het doorzingen van de chakra's brengt het lichaam en de geest in een bepaalde staat. Het terugkeren naar je hart en van daar uit de klanken laten komen.Het lied van de Ziel! Het bewegen en zingen met de drum, geen schroom meer ondervinden maar heerlijk daar zijn,  jouw volledige zelf!

Wat voel ik met dankbaar dat ik dit mag en kan doen. Ik zie levens veranderen nadat de stem is vrij geworden en het leven in vrijheid wordt ervaren. Alsof nu alle puzzelstukjes in elkaar mogen passen.

The moment that I choose to work with my voice completely, a demand is rising for individual sessions.
What a pleasure that I can give and that I am aloud to give it. This place were I live is ideal, I have space to work with the voice. Not only the voice but also the shamanic drum and other musicale instruments without "bothering"anyone.

Every session is different again, it is related to the person that comes. I often ask what they need and further down the road I just listening to my feeling. It always become beautiful sessions that also is giving me much.

The singing of the chakra's gives already a physical resonance in the body. The returning to the heart and from there see what sounds are arising. I see lives chance after they liberated the voice and a life in freedom is experienced. As if all the peaces of the puzzle are suddenly fitting.
Klaar voor de sessie/Ready for the session.Na de sessie./After de session.


Irene Sweet Medicine.